คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานค้นหา ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901677157652_1.pdf