โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านขอขอบคุณ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  มอบชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโควิด-19 (ATK) ให้กับโรงเรียน โดยมีนายวิทวัส กาญจนรุจิกุล ผู้อำนวยการโรงรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน นางสาวเพทาย ภูมิพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นผู้รับมอบ