สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนบ้านหุบบอน ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การบริหารของ นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนหุบบอน พร้อมด้วยคณะครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 PR