สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ขอแสดงความยินดี กับนายธีระยุทธ์ แสงสุริยจันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านหุบบอน เป็นสถานศึกษาที่มีรูปแบบ การนิเทศภายในของสถานศึกษา ที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการพัฒนา การนิเทศการศึกษา