ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ 1. นางนิลุบล ประดับพร รร.ห้วยใหญ่ 2. นายชวน สุขเจริญ รร.บ้านสันติคาม 3. นายสมนึก เหลืองอ่อน รร.เฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 4. ว่าที่ร้อยตรีสีหนาท ดวงตาทิพย์ รร.วัดบุญสัมพันธ์