กับเด็กหญิงวรรณวนัช วัฒนานักเรียน ม.1/3 โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต3