ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูโรงเรียนวัดหนองจับเต่า ที่ได้รับคัดเลือก “ครูดีศรีชล 3” ระดับเงิน ประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3