สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ขอแจ้งการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือสำหรับข้าราชการประเภทอื่น https://drive.google.com/…/17GWqogKwySthQ9w3xdK…/view…

คู่มือสำหรับข้าราชการครูhttps://drive.google.com/…/1dUqqINOsa2AmPS1Fhy2…/view…