สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ​ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ที่ลิงก์ http://203.159.249.189/bless_p/ และร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ได้ที่ลิงค์ http://www.chon3.go.th/intro_king10/