โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านขอขอบคุณ คุณกันตภณ  สุขุมาลินทร์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข มอบชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโควิด-19 (ATK)      ให้กับโรงเรียน โดยมีนายวิทวัส กาญจนรุจิกุล ผู้อำนวยการโรงรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน นางสาวเพทาย ภูมิพิพัฒน์          รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นผู้รับมอบ