โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน ขอขอบคุณหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมโรงเรียนและมอบเงินบำรุงสถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยมีนายวิทวัส กาญจนรุจิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เป็นผู้รับมอบ