กิจกรรม ผอ.เขต ชม Best สู่เขตนวัตกรรม(โรงเรียนบ้านทุ่งคา) กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 4