คณะผู้บริหาร นำโดย Mr.Tetsuya Okada Managine Director และพนักงาน บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Furukawa Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.)  ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ  ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน