วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ตามโครงการเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3