วันพุธที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ้านเนินตอง โดยมีนางวันเพ็ญ บัณฑิตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินตอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งในการจัดกิจกรรม ได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ในการร่วมทำกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรม Science Show, แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, กิจกรรมแรงแกว่งหรรษา และกิจกรรมแข่งขันเครื่องบินร่อนไกล เป็นต้นทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี