วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีเข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ภาพ/ข่าว: นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ นักประชาสัมพันธ์