วันพุธที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านเนินตอง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย นางวันเพ็ญ บัณฑิตกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินตอง เป็นประธานในพิธีซึ่งมีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง , การแสดงของนักเรียน , การแสดงความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่
และพิธีมอบทุนการศึกษา “ลูกกตัญญู”  โดยภาคีเครือข่าย และชุมชน