วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านอำเภอ และในวันเดียวกันนักเรียนโรงเรียนวัดหนองจับเต่าที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับชุดนักเรียนและถุงยังชีพจากกิ่งกาชาด อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี