วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า ร่วมพิธีเปิดอาคารรีไซเคิลขยะชุมชนบ้านอำเภอโดยกลุ่มวิสาหกิจ “เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ รักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ”
ตำบลนาจอมเทียน