วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 นางจรรยา เสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขลอด นางพรรณธร ตู้วงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขลอดเเละคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผู้บริหารเเละคณะครูร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนเเละผู้ปกครอง ในกิจกรรม ” ครอบครัวยุคใหม่ ใส่ใจคุณธรรม ” เนื่องในวันครู ประจำปี 2565