วันที่ 16 มกราคม 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันครู ภายใต้คำขวัญวันครู “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต” ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

ภาพ: นางสาวประดับเพชร คงถือมั่น
ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ