กิจกรรมรักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระราชดำรำ ณ หาดน้ำใส อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี