วันที่ 7 เมษายน 2565 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 และการรณรงค์วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย ชลบุรีเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%