วันที่ 3 ธันวาคม 2564  นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภายในโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564