กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ