วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมกิจกรรมขับขีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 % สวมหมวกทุกครั้ง ขับขี่ระวังเมื่อเจอทางม้าลาย

โดยได้ร่วมทาสีตีเส้นทางม้าลาย ของอำเภอบางละมุง ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส