วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าเยี่ยมชม การแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 ระดับกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2

ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ โรงเรียนบ้านหุบบอน โรงเรียนบ้านเขาคันทรง โรงเรียนบ้านเขาหิน โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก โรงเรียนบ้านเนินตอง และโรงเรียนบ้านระเวิงภายในกิจกรรมมีการประกวดและแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการหลากหลายประเภท ณ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์

ข่าว:นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ