วันอังคาร ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) ได้ส่งตัวโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนศรีราชา 2 และได้รับเลือกเป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2 รายการ คือ กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 และกิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.4-6

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน