วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการเปิด Open House เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล ขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 ของโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง และกลุ่มโรงเรียนในเครือข่าย ภายใต้การบริหารงานของนายกฤษณะ สายสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง ณ โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง