วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะขีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” โดยมีนายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายใต้การดำเนินงานของ นางปิ่นเพชร แช่มช้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3