วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโดยใช้ระบบแนะนำจัดสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch ) ภายใต้การดำเนินงานของนางปิ่นเพรช แช่มช้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3