วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ :หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชครู (PA) จัดโดย “กลุ่มโรงเรียนบางละมุง2” ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนวัดโป่ง โดยจัดการอบรมผ่านระบบ Online Google Meet

Live สด ผ่าน. facebook : https://www.facebook.com/banglamung2pa/

สตรีม. ผ่านช่องทาง youtube : https://www.youtube.com/watch?v=udtMWRCuhEA