วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 บุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารบุคคลของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคกลาง รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร