วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำสร้างคนดีให้บ้านเมือง และสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และสถานศึกษา 5 แห่ง 1.โรงเรียนเกล็ดแก้ว โดยท่านผอ.วันเพ็ญ บัณฑิตกุล 2.โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน โดยท่านผอ.สมเกียรติ บุญชักนำ 3.โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ โดยท่าน ผอ.สุเทพ พันธ์โสลี 4.โรงเรียนบ้านทุ่งคา โดย ท่าน ผอ.จิรนุช บุญสิน 5. โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ โดยท่าน ผอ.นิลุบล ประดับพร โดยมีนางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 พร้อมด้วย ผอ.จิรนุช บุญสิน และคณะครูโรงเรียนทุ่งคาเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนเกล็ดแก้ว