วันที่ 19 กรกฏาคม 2565 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน โดยมีนางปิ่นเพชร แช่มช้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายใต้การดำเนินงานของนางสาวจิตรดา บัวพันธ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขต ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3