วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet ภายใต้การดำเนินงานของ นางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3