วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายพรภิรมย์ สทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำในการส่งเสริมโครงงานคุณธรรม และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet โดยมี พระปลัดสิทธิเดช สีลเตโช เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองข้างคอก วัดกลาง นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและสารสนเทศ (DLICT) สพป.ชลบุรี เขต 3 นางสาวอรวรรณ ไชยชาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่ง พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมการประชุม ภายใต้การดำเนินงานของนางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์