วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการอบรมการเพิ่มศักยภาพการสอนพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมพิจารณ์สู่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google meet โดยมีนางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3