วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โครงการส่งเสริมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยมีนางมุกดา อามาลีนา ศึกษานิเทศน์ประจำกลุ่มบางละมุง 3 เข้าร่วมการประชุม ภายใต้การบริหารงานของนางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส

ภาพ: นางสาวนัตยา โพธิ์ศรี ครูรร.วัดสุทธาวาส

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ ปชส.ชบ3