กิจกรรมการสาธิตวิธีทำ หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ฮอร์โมนไข่ ฮอร์โมนนมสด และน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขาดินเป็นผู้นำเสนอความรู้