วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) นางสาวเมย์รายา ภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย พร้อมคณะครูได้ทำการจัดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ 3 โดยได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 ด้วยการตรวจรูปแบบ atk (atigen test kids) ผลการตรวจ ATK เบื้องต้นพบว่า นักเรียน ผลเป็นลบ (-) ทุกคน 100 %