วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการรับมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 400 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ จาก ส.ส.ขวัญเลิศ (ส.ส.หนึ่ง) เขตศรีราชา และมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร เนื่องในวันครู ประจำปี 2565 แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านทางตรง กลุ่มศรีราชา 5 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป