การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีย้ายปกติ) ประจำปีพ.ศ. 2567

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/11009000865021704703649_1.pdf

11009000865021704703649_2.pdf (chon3.go.th)