วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2564 ภายใต้การดำเนินงานของ นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ