วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติ และให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ ในการเข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน โดยมีนายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางปิ่นเพชร แช่มช้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ ภายใต้การดำเนินงานของ นางสาวอภิณห์พร สินมณีฐานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ