วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และนายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและคณะครูในการประเมิน ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
https://photos.app.goo.gl/5PXCXkuxdEnz7sw68