วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ประธานในพิธีเปิดการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว รุ่นที่ 4 ของเขตตรวจราชการที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ทั้ง 10 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 https://drive.google.com/drive/folders/1AKWMb5En5iFEmkQzgcByk5bEIHVUzca7?usp=sharing https://photos.app.goo.gl/Z3b6Bg54FAp9799L7 https://drive.google.com/drive/folders/1paZzmEuf6RLTHEkzf5brzgl9lUvdOUci?usp=sharing