โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว รุ่นที่ 3 ณ สพป.ชลบุรี เขต 3