วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมในการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ระดับ 3 ดาว รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและคณะครู นักเรียน ในการประเมิน ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

https://photos.app.goo.gl/uCq2pKMFXpBVHp4N9