วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 นายพิศิษฐ์ นักดนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสามารถ สอดทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคล้า และนางประทุม ทองน้อย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานแก่ นางษมนวรรณ เหลื่อมสีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนวัดมโนรม

ข่าว: นางสาวอุบทิพย์ ขุนประดิษฐ